Regulamin

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin Agroturystyki „Jurna Chata"

I.   Zasady wynajmu

 

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 11.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielem.

2. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu po uprzednim okazaniu dowodu przelewu zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30%.

3. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności właściciela.

4. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana

 

II. Zasady korzystania z obiektu

 

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli ośrodka.

2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco.

3. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu pokoi wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

5. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem, w tym na tarasie.

6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.

7. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

8. Na terenie ośrodka zabronione jest:

a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

c) zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu

d)PALENIE TYTONIU (zakaz dotyczy także łazienek – za nie przestrzeganie zakazu grozi kara w wysokości 500zł )

10. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

11. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony właścicielowi.

12. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

13. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

14. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się właściciela w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.

15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

16. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domu. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

17. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w pokojach bez zgody właściciela.

18. Prosimy o wynoszenie śmieci z pokoi do kontenera na terenie ośrodka, znajdującego się przy bramie wjazdowej.

 

III. Plac zabaw

 

1. Dzieci korzystające z placu zabaw/basenu muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.

2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

4. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest bezpłatne (prosimy o odkładanie na miejsce.)

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. W razie potrzeby prosimy dzwonić pod nr tel.: 509193868 lub 608208048

2. Właściciele Ośrodka służą Państwu wszelką pomocą i są do Państwa dyspozycji

 

Życzymy udanego wypoczynku  !

Kontakt z Nami!

Ryczówek, ul. Godawica 14, 32-310 Klucze, Małopolska

Arkadiusz +48509193868

Karolina +48608208048

jurnachata[et]gmail.com

Jesteśmy do Waszej dyspozycji cały rok!

Pokoje

06 luty 2017
05 luty 2017
06 luty 2017
©2024 Agroturystyka "Jurna Chata". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nocowanie.pl Jurna Chata